ผลงานของบริษัทตั้งแต่ 2538–ปัจจุบัน
ปีชื่อบริษัทลูกค้าลักษะบริษัทที่ตั้งพันธกิจ
2561บริษัท เอี่ยมอำนาจ แป้งมัน จำกัด โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
2559บริษัท นิวไดมอนด์ สตาร์ช จำกัด (เฟส 2) โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
บริษัท ลพบุรีสตาร์ช จำกัด (เฟส 2) โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
2558บจก.เอสทีเอ็น ไบโอเอ็นเนอร์ยี โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก็าซชีวภาพ (น้ำเสียจากแป้งมัน) อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
บจก.อธิภัทรกิจไฟฟ้า โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก็าซชีวภาพ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ออกแบบและก่อสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ
2557บจก.อียูไบโอก๊าซ โรงผลิตแป้งมันสำปะหลัง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
บจก.กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม ผลิตก๊าซชีวภาพจากปาล์ม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกแบบและสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ
2556บจก.โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทำถุงผ้า PVC Sheet 1.5 มม. และใส่ท่อดูดก๊าซและ Drain ตะกอน
บจก.ท่าชนะน้ำมันปาล์ม โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำระบบท่อก๊าซชีวภาพนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า
บจก.ท่าชนะน้ำมันปาล์ม โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกแบบและก่อสร้างระบบเก็บก๊าซชีวภาพด้วย PVC Sheet
บจก.คลีนเอ็นเนอร์ยี่ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ออกแบบพร้อมทั้งแก้ไขซ่อมบ่อก๊าซชีวภาพ,ระบบท่อก๊าซนำไปใช้งานและท่อน้ำเสียใหม่
บจก.สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช โรงงานผลิตน้ำมันพืช อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ออกแบบและก่อสร้างงานปูบ่อเก็บน้ำ Coolling
2555บจก.เอส.อี.เวิร์ลไวด์ โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ออกแบบและติดตั้งผ้า HDPE ปูบ่อและคลุมบ่อน้ำเสีย
บจก.วินีไทย จำกัด(มหาชน) โรงงานปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ออกแบบและติดตั้งผ้า PVC ปูบ่อและคลุมบ่อน้ำเสีย
บจก.สิทธินันท์ โรงงานผลิตวุ้นเส้น อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งานเดินท่อแก๊สไป Flare Gas
บจก.ราชบุรีเอทานอล โรงงานผลิตเอทานอล อำเภอบ้านโปร่ง จังหวัดราชบุรี ออกแบบและก่อสร้างงานต่อท่อเดรนน้ำในท่อแก๊ส
บจก.นิวไดมอนด์ โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
บจก.อุดรเพิ่มผล โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่ปรึกษาและก่อสร้างระบบเก็บก๊าซชีวภาพและระบบท่อก๊าซนำไปใช้ใน Boiler
2553เทศบาล ตำบลบ้านกลาง ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
บจก.สยามชัยอาหารสากล โรงงานอาหารแช่แข็ง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (บ่อหมัก 2)
บจก.ลพบุรีสตาร์ช โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
2552บจก.แป้งมันแสงเพชร โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
2551บจก.ชัยภูมิ สตาร์ช โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
2550บจก.สยามชัยอาหารสากล โรงงานอาหารแช่แข็ง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (บ่อหมัก 1)
บจก.อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็คซ์ โรงงานผลิตน้ำยางข้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์
2548เกสร ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงสุกร อ.เมือง จ.ลำพูน ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
พนัสพันธุ์สัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสุกร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ออกแบบ, จัดสร้าง, และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
สมชายสิงห์อุไร ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
บริษัท แป้งมันอิสาน จำกัด โรงผลิตแป้งมันสำปะหลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
2547บจก.อินเตอร์รับเบอร์ ลาเท็คซ์ โรงงานผลิตน้ำยางข้น อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
สมชาย ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.สระแก้ว ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
บจก.ไทย.เอส.พี.เอฟ โปรดักซ์ ฟาร์ม 2 ฟาร์มเลี้ยงสุกร เบทาโกร2 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ออกแบบ, จัดสร้าง และ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
2546วัฒนากรฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงสุกร อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ทวีพันธุ์ ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงสุกร อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ออกแบบ, จัดสร้าง และ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
เสริมกสิกิจ ฟาร์ม ฟาร์มสุกร อ.เมือง จ.ตาก ออกแบบ, จัดสร้าง และ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
พรทวี ฟาร์ม ฟาร์มสุกร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ออกแบบ, จัดสร้าง และ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
บจก.ไทย.เอส.พี.เอฟ โปรดักส์ ฟาร์ม 1 (ในเครือเบรทาโกรกรุ๊ป) ฟาร์มเลี้ยงสุกร อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ออกแบบ, จัดสร้าง, และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง(Phase 1)
2544บจก.ได อิ ชิ แพ็คเกจจิ้ง โรงงานผลิตซองมาม่า นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ออกแบบระบบซิลเลอร์, ออกแบบห้องอบฟิล์ม
บจก.เอ็น.เอส อิเล็กทรอนิกส์ โรงงานชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ออกแบบระบบท่อในขบวนการผลิต
บจก.ซี อาร์ ที ดิสเพลย์เทคโนโลยี โรงงานผลิตจอมอนิเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมระยอง โซน 3 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง
บจก.ไทย.เอส.พี.เอฟ โปรดักส์ จำกัด ฟาร์ม 2 (ในเครือเบรทาโกรกรุ๊ป) ฟาร์มเลี้ยงสุกร อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ออกแบบ, จัดสร้าง, และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง(Phase 1และ Phase 2)
จักรกริช ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงสุกร อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ออกแบบ, จัดสร้าง, และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
2542จักรกริช ฟาร์ม ฟาร์มสุกร อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ออกแบบ,จัดสร้าง และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
2541บจก.ไทย.เอส.พี.เอฟ โปรดักส์ฟาร์ม 1 ฟาร์มเลี้ยงสุกรเบทาโกร1 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ออกแบบ,จัดสร้าง และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
บจก.ไทย.เอส.พี.เอฟ โปรดักส์ฟาร์ม 2 ฟาร์มเลี้ยงสุกรเบทาโกร2 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ออกแบบ,จัดสร้าง และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
2538บจก.ซี อาร์ ที ดิสเพลย์เทคโนโลยี โรงงานผลิตจอมอนิเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมระยอง โซน 3 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง
บจก.สยามฟาร์มาซี โรงงานผลิตยา นิคมอุตสาหกรรม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบท่อดับเพลิง และระบบดับเพลิง
บจก.เนสท์เล่ (ประเทศไทย) โรงงานผลิตกาแฟ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ออกแบบระบบท่อดับเพลิงและระบบดับเพลิง