รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมาเปิดงานโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน ตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน

รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมาเปิดงาน ระบบผลิตแก๊สจากขยะชุมชนตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน