จำหน่ายพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Biogas Plants

P & S  Design CO.,LTD. ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Biogas Plant ดังต่อไปนี้

Main Equipment

 • Gas Blower Meidinger
 • Sediment Trap/Automatic Drip Trap
 • Gas Flow Meter (Nm3/h)
 • Gas Analyser (Ch4, Co2, O2, H2S)
 • Wangen Pump
 • Dehimidifier

 Safety Equipment

 • Flare Gas (Waster Gas Burner)
 • Flame Arrester
 • Flame Trap
 • Pressure Vacuum Relief Valve
 • Sediment Trap/Automatic Trap