จำหน่ายและติดตั้งแผ่น HDPE, PVC สำหรับปูรองสระน้ำ, บ่อฝังกลบขยะและคลุมบ่อน้ำเสียเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น

P & S  Design CO.,LTD. ให้บริการและจำหน่ายติดตั้งแผ่นพลาสติก HDPE, PVC ที่ได้มาตรฐานการรับรอง ASTM และสามารถป้องกันแดดเพื่อใช้งานดังต่อไปนี้

  • ปูรองบ่อเก็บน้ำดิบเพื่อเก็บกักน้ำดีไว้ใช้
  • ปูรองบ่อน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำเสียซึมลงใต้ดิน
  • คลุมบ่อน้ำเสียเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากบ่อน้ำเสีย
  • คลุมบ่อก๊าซชีวภาพเพื่อเก็บกักก๊าซไว้ใช้เป็นแหล่งพลังงาน