ผลงาน

ปี 2564

พีแอนด์เอส

บริษัท อียูไบโอก๊าซ จำกัด (เฟส 2)

ลักษณะบริษัท: โรงผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ที่ตั้ง: อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ปี 2563

ระบบ Biogas

บริษัท นิวไดมอนด์ สตาร์ช จำกัด (เฟส 3)

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ที่ตั้ง: อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ปี 2561

Biogas

บริษัท เอี่ยมอำนาจ แป้งมัน จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ที่ตั้ง: อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ปี 2559

Biogas

บริษัท นิวไดมอนด์ สตาร์ช จำกัด (เฟส 2)

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ที่ตั้ง: อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
Biogas Plants

บริษัท ลพบุรีสตาร์ช จำกัด (เฟส 2)

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ที่ตั้ง: อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ปี 2558

ระบบ Biogas

บริษัท เอสทีเอ็น ไบโอเอ็นเนอร์จี จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก็าซชีวภาพ (น้ำเสียจากแป้งมัน)
ที่ตั้ง: อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
Biogas

บริษัท อธิภัทรกิจไฟฟ้า จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก็าซชีวภาพ
ที่ตั้ง: อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ

ปี 2557

ระบบ Biogas

บริษัท อียูไบโอก๊าซ จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ที่ตั้ง: อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ลักษณะบริษัท: ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ผลงาน

บริษัท กาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด

ลักษณะบริษัท: ผลิตก๊าซชีวภาพจากปาล์ม
ที่ตั้ง: อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
พันธกิจ: ออกแบบและสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ

ปี 2556

ระบบ Biogas

บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ
ที่ตั้ง: อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
พันธกิจ: ทำถุงผ้า PVC Sheet 1.5 มม. และใส่ท่อดูดก๊าซและ Drain ตะกอน
ระบบ Biogas

บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ
ที่ตั้ง: อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
พันธกิจ: ทำระบบท่อก๊าซชีวภาพนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า
ระบบ Biogas

บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ
ที่ตั้ง: อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบเก็บก๊าซชีวภาพด้วย PVC Sheet
ผ้า HDPE

บริษัท คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ
ที่ตั้ง: อ.เขาพนม จ.กระบี่
พันธกิจ: ออกแบบพร้อมทั้งแก้ไขซ่อมบ่อก๊าซชีวภาพ,ระบบท่อก๊าซนำไปใช้งานและท่อน้ำเสียใหม่
ระบบ Biogas

บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันพืช จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตน้ำมันพืช
ที่ตั้ง: อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างงานปูบ่อเก็บน้ำ Coolling

ปี 2555

Biogas

บริษัท อุดรเพิ่มผล จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ที่ตั้ง: อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
พันธกิจ: ที่ปรึกษาและก่อสร้างระบบเก็บก๊าซชีวภาพและระบบท่อก๊าซนำไปใช้ใน Boiler
Flare Gas

บริษัท สิทธินันท์ จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตวุ้นเส้น
ที่ตั้ง: อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
พันธกิจ: งานเดินท่อแก๊สไป Flare Gas
Biogas

บริษัท นิวไดมอนด์ สตาร์ซ จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ที่ตั้ง: อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ระบบ Biogas

บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตเอทานอล
ที่ตั้ง: อ.บ้านโปร่ง จ.ราชบุรี
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างงานต่อท่อเดรนน้ำในท่อแก๊ส
ผ้า HDPE

บริษัท วีนิไทย จำกัด(มหาชน)

ลักษณะบริษัท: โรงงานปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.ระยอง
พันธกิจ: ออกแบบและติดตั้งผ้า PVC ปูบ่อและคลุมบ่อน้ำเสีย

ปี 2553

Biogas

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

ลักษณะบริษัท: ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ
ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.ลำพูน
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
Biogas

บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานอาหารแช่แข็ง
ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.ระนอง
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (บ่อหมัก 2)
Biogas Plants

บริษัท ลพบุรีสตาร์ช จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ที่ตั้ง: อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ปี 2552

Biogas

บริษัท แป้งมันแสงเพชร จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ที่ตั้ง: อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ปี 2551

ระบบ Biogas

บริษัท ชัยภูมิสตาร์ช จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ที่ตั้ง: อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ปี 2550

Biogas

บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานอาหารแช่แข็ง
ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.ระนอง
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (บ่อหมัก 1)
Biogas

บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ ลาเท็คซ์ จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตน้ำยางข้น
ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
พันธกิจ: ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์

ปี 2548

ระบบ Biogas

สมชายสิงห์อุไร ฟาร์ม

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่
ที่ตั้ง: อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ระบบ Biogas

บริษัท แป้งมันอิสาน จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
พีแอนด์เอส

บริษัท พนัสพันธุ์สัตว์ กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มเลี้ยงสุกร
ที่ตั้ง: อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
พันธกิจ: ออกแบบ, จัดสร้าง, และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
พีแอนด์เอส

เกสร ฟาร์ม

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มเลี้ยงสุกร
ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.ลำพูน
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

ปี 2547

Biogas

บริษัท อินเตอร์รับเบอร์ ลาเท็คซ์ จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตน้ำยางข้น
ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
พีแอนด์เอส

สมชาย ฟาร์ม

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มเลี้ยงไข่ไก่
ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.สระแก้ว
พันธกิจ: ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

บริษัท ไทย.เอส.พี.เอฟ โปรดักส์ จำกัด ฟาร์ม 2

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มเลี้ยงสุกร เบทาโกร 2
ที่ตั้ง: อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
พันธกิจ: ออกแบบ, จัดสร้าง และ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

ปี 2546

พรทวี ฟาร์ม

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มสุกร
ที่ตั้ง: อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
พันธกิจ: ออกแบบ, จัดสร้าง และ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย เอส พี เอฟ โปรดักส์ จำกัด ฟาร์ม 1 (ในเครือเบรทาโกรกรุ๊ป)

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มเลี้ยงสุกร
ที่ตั้ง: อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
พันธกิจ: ออกแบบ, จัดสร้าง, และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง (Phase 1)

เสริมกสิกิจ ฟาร์ม

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มสุกร
ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.ตาก
พันธกิจ: ออกแบบ, จัดสร้าง และ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง
พีแอนด์เอส

วัฒนากร ฟาร์ม

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มเลี้ยงสุกร
ที่ตั้ง: อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
พันธกิจ: ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
พีแอนด์เอส

ทวีพันธุ์ ฟาร์ม

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มเลี้ยงสุกร
ที่ตั้ง: อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
พันธกิจ: ออกแบบ, จัดสร้าง และ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

ปี 2544

พีแอนด์เอส

บริษัท ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตซองมาม่า
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
พันธกิจ: ออกแบบระบบซิลเลอร์, ออกแบบห้องอบฟิล์ม

บริษัท ไทย.เอส.พี.เอฟ โปรดักส์ จำกัด (ฟาร์ม 2) (ในเครือเบทาโกรกรุ๊ป)

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มเลี้ยงสุกร
ที่ตั้ง: อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
พันธกิจ: ออกแบบ, จัดสร้าง, และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง (Phase 1 และ Phase 2)
พีแอนด์เอส

บริษัท เอ็น.เอส. อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
พันธกิจ: ออกแบบระบบท่อในขบวนการผลิต
พีแอนด์เอส

บริษัท ซี อาร์ ที ดิสเพลย์ เทคโนโลยี จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตจอมอนิเตอร์
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมระยอง โซน 3 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
พันธกิจ: ออกแบบระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง
พีแอนด์เอส

จักรกริช ฟาร์ม

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มเลี้ยงสุกร
ที่ตั้ง: อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
พันธกิจ: ออกแบบ, จัดสร้าง, และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

ปี 2542

พีแอนด์เอส

จักรกริช ฟาร์ม

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มสุกร
ที่ตั้ง: อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
พันธกิจ: ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ออกแบบ,จัดสร้าง และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

ปี 2541

บริษัท ไทย เอส พี เอฟ โปรดักส์ จำกัด ฟาร์ม 1

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มเลี้ยงสุกรเบทาโกร 1
ที่ตั้ง: อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
พันธกิจ: ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ออกแบบ,จัดสร้าง และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

บริษัท ไทย เอส พี เอฟ โปรดักส์ จำกัด ฟาร์ม 2

ลักษณะบริษัท: ฟาร์มเลี้ยงสุกรเบทาโกร 2
ที่ตั้ง: อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
พันธกิจ: ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ออกแบบ,จัดสร้าง และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง

ปี 2538

พีแอนด์เอส

บริษัท ซี อาร์ ที ดิสเพลย์ เทคโนโลยี จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตจอมอนิเตอร์
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรมระยอง โซน 3 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
พันธกิจ: ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง
พีแอนด์เอส

บริษัท สยามฟาร์มาซี จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตยา
ที่ตั้ง: นิคมอุตสาหกรรม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
พันธกิจ: ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบท่อดับเพลิง และระบบดับเพลิง
พีแอนด์เอส

บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะบริษัท: โรงงานผลิตกาแฟ
ที่ตั้ง: เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
พันธกิจ: ออกแบบระบบท่อดับเพลิงและระบบดับเพลิง