รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมาเปิดงานโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน ตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน

Scroll Up