Dealer Agreement

บริษัท พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จำกัด

P&S Design Co., Ltd. ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไบโอแก๊ส อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตสินค้า รวมทั้งการบริการอะไหล่ ส่งซ่อมสินค้าไปยังต่างประเทศ

 

เครื่องวิเคราะห์แก๊สชนิดพกพา (Gas Analyzer Portable)

เครื่องดูดและเป่าลม (Gas Blower)

อุปกรณ์สำหรับการวัดอัตราการไหลของน้ำ (Water Flow Meter)

อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟไหลย้อนกลับ (Flame Arrestor)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .