ผลิตภัณฑ์และบริการ

BiogasBiogas
BiogasBiogas
DSC04859DSC04859
ระบบ Biogasระบบ Biogas
ระบบ Biogasระบบ Biogas
BiogasBiogas
IMG_6161IMG_6161

ปรึกษาและออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Consultant)

P&S Design Co., Ltd. ให้บริการที่ปรึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบ High Rate Anaerobic Lagoon (HL)
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งานโดยที่ให้บริการ ดังนี้

         • ศึกษาความเป็นไปได้และวางผัง
         • ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพรวมไปถึงการนำก๊าซชีวภาพไปใช้งาน
         • ควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
         • ตรวจสอบโครงการและประเมินโครงการเรื่องความปลอดภัย

จำหน่ายพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Biogas Plants

P&S  Design Co., Ltd. ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Biogas Plant ดังต่อไปนี้

Main Equipment

       • Gas Blower Meidinger
       • Sediment Trap/Automatic Drip Trap
       • Gas Flow Meter (Nm3/h)
       • Gas Analyser (Ch4, Co2, O2, H2S)
       • Wangen Pump
       • Dehimidifier

Safety Equipment

       • Flare Gas (Waster Gas Burner)
       • Flame Arrester
       • Flame Trap
       • Pressure Vacuum Relief Valve
       • Sediment Trap/Automatic Trap

BlowerBlower
Flare GasFlare Gas
Gas AnalyserGas Analyser
Flow MeterFlow Meter
Flame ArresterFlame Arrester
SewerinSewerin
Flowmeter FLONETFlowmeter FLONET
BiogasBiogas
DSC02552DSC02552
DSC02001DSC02001
DSC00044DSC00044
DSC01996DSC01996
DSC02019DSC02019

บริการกำจัดตะกอนบ่อน้ำเสีย
(Sludge Disposal)

P&S  Design Co., Ltd. ให้บริการลอกเลนตะกอนบ่อน้ำเสียด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยใช้เวลาน้อยและสามารถลอกเลนของบ่อน้ำเสียที่มีพื้นที่มากๆ ได้

ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ HL (High Rate Anaerobic Lagoon)

P&S  Design Co., Ltd. ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project)
ดังต่อไปนี้

         • สำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบและรวบรวมข้อมูล (Survey Design) 
         • ออกแบบร่างขั้นต้น (Prelims Design)
         • ออกแบบรายละเอียดเพื่อใช้ในการก่อสร้าง (Detail Design)
         • ฝึกอบรม (Training) + เดินระบบ (Operat)
         • ประเมินและติดตามผล (Plant Integrity Assessments)

BiogasBiogas
ระบบ Biogasระบบ Biogas
ระบบ Biogasระบบ Biogas
ระบบ Biogasระบบ Biogas
ระบบ Biogasระบบ Biogas
ระบบ Biogasระบบ Biogas
ผ้า HDPEผ้า HDPE
ระบบ Biogasระบบ Biogas
ผ้า HDPEผ้า HDPE
ผ้า HDPEผ้า HDPE
ผ้า HDPEผ้า HDPE
ผ้า HDPEผ้า HDPE
BiogasBiogas

จำหน่ายและติดตั้งแผ่น HDPE, PVC

P&S  Design Co., Ltd. ให้บริการและจำหน่ายติดตั้งแผ่นพลาสติก HDPE, PVC ที่ได้มาตรฐานการรับรอง ASTM และสามารถป้องกันแดดเพื่อใช้งานดังต่อไปนี้

        • ปูรองบ่อเก็บน้ำดิบเพื่อเก็บกักน้ำดีไว้ใช้
        • ปูรองบ่อน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำเสียซึมลงใต้ดิน
        • คลุมบ่อน้ำเสียเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากบ่อน้ำเสีย
        • คลุมบ่อก๊าซชีวภาพเพื่อเก็บกักก๊าซไว้ใช้เป็นแหล่งพลังงาน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการจากทาง Sewerin

P&S  Design Co., Ltd. ให้บริการจัดจำหน่าย และบริการ อุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ ชนิดพกพา ,อุปกรณ์หาจุดน้ำรั่วตามแนวท่อในตัวอาคาร และในใต้ดิน

อุปกรณ์สำรวจน้ำรั่ว (water leak detection)

       • SeCorrPhon AC 200
       • Aquaphon A150
       • AquaTest T10
       • Stethophon 04

แออแออ
ewweww
22222222222222222222
a150a150
a1502a1502
qq
rr
ww
xx
tt
s4s4
dd
aa
rsrs
Flame ArresterFlame Arrester
Flame ArresterFlame Arrester
Flame ArresterFlame Arrester
Flame ArresterFlame Arrester
Flame ArresterFlame Arrester
Flame ArresterFlame Arrester
Flame ArresterFlame Arrester
Flame ArresterFlame Arrester

จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ
Flame Arrester KITO

P&S  Design Co., Ltd. ให้บริการและจำหน่าย เครื่องดักจับเปลวไฟ, ตัวจับเปลวไฟระเบิด, วาล์วระบายอากาศ และอุปกรณ์จับเปลวไฟอื่น ๆ
KITO เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและมีประสบการณ์มากกว่า 100 ปี
ออกแบบโดย บริษัท วิศวกรรมที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศรวมถึงโรงงานขนาดใหญ่ บริษัท ที่ดำเนินงานในด้านอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
       • อุตสาหกรรมก๊าซชีวภาพ
       • อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
       • อุตสาหกรรมเคมี
       • อุตสาหกรรมยา
       • อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
       • โรงบำบัดน้ำเสีย