ผลิตภัณฑ์และบริการ

esan-final 026esan-final 026
S__10633267S__10633267
DSC04859DSC04859
250809250809
DSC08055DSC08055
22
IMG_6161IMG_6161

ปรึกษาและออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (Consultant)

P&S Design Co., Ltd. ให้บริการที่ปรึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบ High Rate Anaerobic Lagoon (HL) ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งานโดยที่ให้บริการ ดังนี้

ศึกษาความเป็นไปได้และวางผัง
ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพรวมไปถึงการนำก๊าซชีวภาพไปใช้งาน
ควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ตรวจสอบโครงการและประเมินโครงการเรื่องความปลอดภัย

จำหน่ายพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Biogas Plants

P&S  Design Co., Ltd. ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ Biogas Plant ดังต่อไปนี้

Main Equipment

• Gas Blower Meidinger
• Sediment Trap/Automatic Drip Trap
• Gas Flow Meter (Nm3/h)
• Gas Analyser (Ch4, Co2, O2, H2S)
• Wangen Pump
• Dehimidifier

Safety Equipment

• Flare Gas (Waster Gas Burner)
• Flame Arrester
• Flame Trap
• Pressure Vacuum Relief Valve
• Sediment Trap/Automatic Trap

150983150983
IMG_0686IMG_0686
20190201_14344720190201_143447
Gas Flow CalibrationGas Flow Calibration
IMG_0129IMG_0129
IMG_20210320_104326IMG_20210320_104326
IMG_20210108_143332IMG_20210108_143332
DSC02000DSC02000
DSC02552DSC02552
DSC02001DSC02001
DSC00044DSC00044
DSC01996DSC01996
DSC02019DSC02019

บริการกำจัดขยะตะกอนบ่อน้ำเสีย
(Sludge Disposal)

P&S  Design Co., Ltd. ให้บริการลอกเลนตะกอนบ่อน้ำเสียด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยใช้เวลาน้อยและสามารถลอกเลนของบ่อน้ำเสียที่มีพื้นที่มากๆ ได้

ออกแบบและก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ แบบ HL (High Rate Anaerobic Lagoon)

P&S  Design Co., Ltd. ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project)
ดังต่อไปนี้

• สำรวจเพื่อใช้ในการออกแบบและรวบรวมข้อมูล (Survey Design) 
• ออกแบบร่างขั้นต้น (Prelims Design)
• ออกแบบรายละเอียดเพื่อใช้ในการก่อสร้าง (Detail Design)
• ฝึกอบรม (Training) + เดินระบบ (Operat)
• ประเมินและติดตามผล (Plant Integrity Assessments)

233132233132
2881828818
250809250809
255389255389
250807250807
7102020_๒๐๑๐๒๐_187102020_๒๐๑๐๒๐_18
33
DSC08055DSC08055
เอี่ยมอำนาจเอี่ยมอำนาจ
DSC04316DSC04316
ปูผ้าปูผ้า
DSC02400DSC02400
ชัยภูมิ สตาร์ชชัยภูมิ สตาร์ช

จำหน่ายและติดตั้งแผ่น HDPE, PVC

P&S  Design Co., Ltd. ให้บริการและจำหน่ายติดตั้งแผ่นพลาสติก HDPE, PVC ที่ได้มาตรฐานการรับรอง ASTM และสามารถป้องกันแดดเพื่อใช้งานดังต่อไปนี้

• ปูรองบ่อเก็บน้ำดิบเพื่อเก็บกักน้ำดีไว้ใช้
• ปูรองบ่อน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำเสียซึมลงใต้ดิน
• คลุมบ่อน้ำเสียเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากบ่อน้ำเสีย
• คลุมบ่อก๊าซชีวภาพเพื่อเก็บกักก๊าซไว้ใช้เป็นแหล่งพลังงาน

อุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับ
Flame Arrester KITO

KITO เครื่องดักจับเปลวไฟ, ตัวจับเปลวไฟระเบิด, วาล์วระบายอากาศ
และอุปกรณ์จับเปลวไฟอื่น ๆ
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและมีประสบการณ์มากกว่า 100 ปี
ออกแบบโดย บริษัท วิศวกรรมที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศรวมถึงโรงงานขนาดใหญ่ บริษัท ที่ดำเนินงานในด้านอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี

• อุตสาหกรรมก๊าซชีวภาพ
• อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
• อุตสาหกรรมเคมี
• อุตสาหกรรมยา
• อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• โรงบำบัดน้ำเสีย
IMG_0129IMG_0129
IMG_0125IMG_0125
IMG_0237IMG_0237
IMG_0204IMG_0204
IMG_0119IMG_0119
IMG_0128IMG_0128
IMG_0115IMG_0115