Sewerin Product

ประเภทก๊าซ

รวมอุปกรณ์ตรวจวัดทั้งหมดที่ไว้สำหรับตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซภายในและภายนอกอาคาร อุปกรณ์เตือนก๊าซ และอุปกรณ์วิเคราะห์ก๊าซแบบพกพาที่ไว้ใช้ในโรงงานก๊าซชีวภาพ

ประเภทน้ำ

รวมอุปกรณ์ตรวจวัดทั้งหมดที่เหมาะสำหรับการตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ ตัวบันทึกสัญญาณรบกวน ตัวกำหนดทิศทาง และวิเคราะห์การไหลของน้ำ

ประเภทสำรวจพื้นที่

รวมของอุปกรณ์ทั้งหมดที่เหมาะเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งทิศทาง และที่อยู่ของตำแหน่งวัตถุ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

สินค้าประเภทก๊าซ

อุปกรณ์วิเคราะห์ก๊าซหลายชนิด

พร้อมเซ็นเซอร์อินฟราเรด และช่วงการวัด

ที่สามารถขยายได้เพื่อให้เหมาะ

สำหรับการวัดไฮโดรเจนซัลไฟด์

อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซรั่ว ที่ได้รับ

การรับรองความปลอดภัยในการใช้งาน

โครงสร้างเรื่องการตรวจจับก๊าซ

และเตือนก๊าซโดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์

เครื่องตรวจจับก๊าซรั่ว

สำหรับ ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซจาก

การติดตั้งท่อก๊าซและรอยต่อท่อ

ภายในอาคาร

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

สินค้าประเภทน้ำ

อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ ขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์

พร้อมทั้งอุปกรณ์เสริม ที่มีความยืดหยุ่น

ต่อการใช้งานและความแม่นยำสูง

อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ ขนาดกลาง

เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ไม่ใหญ่มาก

มาพร้อมกับกับเทคโนโลยีไมโครโฟนระดับพรีเมียม

และกะทัดรัด พร้อมค่าที่สามารถเชื่อถือได้

อุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของ ขนาดเล็ก

กะทัดรัดเหมาะสำหรับผู้ใช้งานเริ่มต้น 

ง่ายต่อการพกพา และใช้งานในที่จำกัด

เครื่องบันทึกเสียงรบกวนสำหรับตรวจสอบ

เครือข่ายท่อน้ำ มีความทนทาน สะดวก

และง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถเชื่อถือได้

แท่งอุปกรณ์ทดสอบสำหรับ

ตรวจจับการรั่วไหลของน้ำ

ด้วยไฟฟ้าและอะคูสติกภายนอกอาคาร

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

สินค้าประเภทสำรวจพื้นที่

อุปกรณ์ประเภท Magnetometer

ที่ค้นหาวัตถุที่ซ่อนอยู่ในใต้ดิน 

มีความรวดเร็วสะดวก และแม่นยำ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .